Bestuurssecretaris

Business unit / afdelingRegie
Type dienstverbandVast dienstverband
Aantal uren per week32 tot 40 uur
LocatieDen Haag

Met een van de grootste applicaties van Nederland maakt zij het werk van gemeente professionals in het sociaal domein makkelijker.

Is meedenken, ondersteunen en adviseren iets voor jou?Heb je strategisch inzicht en ben je analytisch? Lees dan deze functieomschrijving van bestuurssecretaris.  

Wigo4it vaart een nieuwe koers en staat aan het begin om deze met elkaar in te vullen. Als samenwerkingsverband van de vier grootste gemeenten verbindt zij de vier gemeenten, de Raad van Commissarissen (RvC), de gebruikersraad, de ledenraad en de eigen organisatie met elkaar. De Bestuurssecretaris zorgt voor de afstemming tussen deze stakeholders zodat doelen worden bereikt en samenwerking en afstemming plaatsvinden. 

De rol van Bestuurssecretaris in het kort 

De Bestuurssecretaris ondersteunt de directeur/bestuurder bij alle zaken op het gebied van bestuur en beleid. Deze veelzijdige rechterhand is verantwoordelijk voor alles wat zich in en rondom de strategische overleggen afspeelt: notuleren, voorbereiden, afspraken najagen en toezicht houden op de bestuurlijke werkzaamheden. Dit doet hij/zij voor verschillende interne en externe strategische overleggen (o.a. OR, MT, RvC).

 Verantwoordelijkheden 

 • Ondersteunt en adviseert de Algemeen directeur (als bestuurder van de coöperatie) over inhoud en aanpak van alle voorkomende bestuurlijke, organisatorische en beleidsmatige aangelegenheden rond de dienstverlening en taakuitoefening van de organisatie. 
 • Neemt deel aan het Management team (MT)-overleg, levert hier op proces en inhoud een bijdrage aan. Houdt daarbij ook de lange(re) termijnkoers en de agendasetting van de directie en het MT in het oog. Fungeert als secretaris van de RvC, en ondersteunt deze bij zijn toezichthoudende en werkgeversfunctie richting de Algemeen directeur. Draagt bij aan een effectieve en volledige informatievoorziening. 
 • Bereidt vergaderingen voor van het MT,  de RvC, de Algemene en G-ledenvergadering en de gebruikersraad; concipieert en beoordeelt agendastukken, toetst deze op kwaliteit en inhoudelijke consistentie; draagt zorg voor de verslaglegging en bewaakt de voortgang van actiepunten en de uitvoering en implementatie van besluiten.  
 • Is verantwoordelijk voor het onderhoud en de handhaving van kaders en documenten voor de governance van de coöperatie (statuten, reglement toe- en uittreding lidmaatschap, reglement RvC, leden- en dienstverleningsovereenkomsten, reglement gebruikersraad). 
 • Is accounthouder voor juridische aangelegenheden en verantwoordelijk voor relatiebeheer met de huisadvocaat van Wigo4it. 
 • Geeft leiding aan, of participeert in projecten, werkgroepen, onderzoeken, etc.  
 • De bestuurssecretaris rapporteert op inhoud aan de Algemeen directeur.  

Vaardigheden:  

 • WO werk en denkniveau. 
 • Uitstekend in woord en geschrift. 
 • Verbanden kunnen zien en conceptueel kunnen denken. 
 • In staat om een agile werkende DevOps organisatie verder te helpen professionaliseren. 
 • Verbinden van de RvC met de interne organisatie. 
 • Faciliteren van strategische dossiers en processen. 
 • Initiëren, bewaken en najagen van lopende strategische processen. 

Persoonsprofiel   

 • Een netwerker, gericht op samenwerking en goed in het opbouwen en onderhouden van in- en externe relaties.   
 • Verbindend leiderschap, integer en wendbaar.   
 • Analytisch sterk en resultaatgericht.  
 • Strategisch inzicht en visie op ontwikkelingen van Wigo4it en haar stakeholders.  
 • Communicatief sterk 

   Interesse gewekt? Of wil je liever een keer sparren onder het genot van een (digitale) kop koffie, dat kan! 

Bel of mail Yoni Vincken: 0638524286

Werklocatie