Wigo4it’ers aan het woord

Bij Wigo4it werken ongeveer 230 medewerkers. Wie zijn zij, wat doen ze zoal en wat vinden zij van het werken bij Wigo4it?

Bij Wigo4it werken veel verschillende professionals: o.a. ontwikkelaars, technisch beheerders, projectleiders, databasebeheerders, testers en wetsanalisten.

Sommige van hen zijn voormalig (beleids)ambtenaren die de politieke en bestuurlijke mores kennen. Dat betekent dat Wigo4it de doorvertaling kan maken van wet en beleid en uitvoering naar informatievoorziening.

Uniek aan Wigo4it is dat het hele proces onder één dak en binnen één organisatie plaatsvindt: van vraag vanuit de sociale diensten naar ICT oplossing. Dat zorgt voor een grote slagkracht.

Bekijk en lees de verhalen van Wigo4it medewerkers:

Max – changemanager

“Wigo4it is een leuk bedrijf om te werken, je krijgt veel ruimte om eigen initiatief te ontplooien en mee te denken. Er wordt echt van je verwacht dat je meebouwt aan de professionaliteit. Wigo4it is daarnaast een hechte club met leuke collega’s. Er zijn geen drempels, je kan op iedereen afstappen en er heerst een open sfeer.
Vanuit mijn functie als changemanager heb ik heel veel contacten met in- en externe klanten. Ik vind het leuk om ze advies te geven en een klantrelatie op te bouwen en hun wensen zo optimaal mogelijk af te stemmen met de techniek.`

Varsha – testcoördinator (afdeling Ontwikkeling)

Joerie – technisch beheerder (afdeling Operations)

Marco – productrelatiemanager (afdeling Regie)

Fazia – wetsanalist

“Als wetsanalist volg ik alle ontwikkelingen in de politiek. Politieke besluitvorming is een dynamische wereld. Er wordt veel overlegd en vooral in het beginstadium kan het nog alle kanten opgaan. Neem bijvoorbeeld de maatregelen van de Participatiewet van vorig jaar, beiden zijn op dit moment een belangrijke onderwerp van discussie op allerlei niveaus binnen de gemeenten.

Als ik op een belangrijke beslissing binnen de politiek stuit, dan leg ik dat vast in een document dat ik inbreng in een (project)overleg. Ik probeer dan het wetsvoorstel te duiden in begrijpelijke taal en in een vroeg stadium een impactanalyse te maken. In de impactanalyse staat wat er inhoudelijk wijzigt in de wet en vervolgens wat dat betekent voor het gemeentelijke beleid van de G4. Daar waar de wetgever de gemeenten ruimte geeft om zelf het beleid lokaal in te vullen, liggen kansen voor G4 harmonisatie.

Bekijk onze vacatures