Over de afdeling Regie

De afdeling Regie is de strategische businesspartner in het samenwerkingsverband met de G4. Zij vertaalt de wensen voor de informatievoorziening en de behoeften vanuit gemeentelijk beleid naar IT-oplossingen.

De medewerkers van Regie hebben een breed netwerk binnen de gemeenten en weten wat er speelt. Zij zijn de schakel tussen business en ICT en nemen de lead in project- en programmamanagement:

  • Regie herkent en combineert beleids- en organisatiethema’s binnen de gemeenten en de ketens.
  • Adviseert over de inrichting van de huidige en toekomstige informatievoorziening voor de domeinen Werk, Inkomen en Zorg.
  • Faciliteert het bundelen en tot stand komen van de gezamenlijk vraag naar informatievoorzieningsproducten binnen de G4.
  • Zet de vraag uit van deze producten bij de verschillende leveranciers (in de markt).
  • Stuurt op de realisatie van hoogwaardige ICT-ondersteuning.

De meerwaarde van de samenwerking met Regie voor de G4 bestaat uit:

  • Snellere levering en verbeterde leercurves door kennisdeling.
  • Een sterke synergie tussen de G4 op het gebied van de informatievoorziening.
  • Inzet van hoogwaardige producten binnen alle gemeenten.
  • Lagere kosten en een verbeterd rendement van de uitvoering.